• Home >>

Botilbud, STU, Dagbehandlingsskoler/klasser

 Jeg tilbyder mindfulness undervisning i grupper til unge og voksne i alderen fra 14 år, som enten er elev eller beboer på en STU, dagbehandlingsskole, specialgruppe, eller et opholdssted/botilbud.

På kurset er der fokus på udvikling af den unges mestrings kompetencer. Gennem mindfulness kurset som vi kalder ”hjernetræning med mindfulness”, bruger vi meditation til at træne den unges evne til at fokusere og til at forbedre deres evne til at klare /håndtere bekymringer, stress, lyde, negative tanker og følelser, samt forandringer.

De unge træner deres evne til at genkende stress i krop og sind, og lærer at inddrage øvelserne i deres hverdag så de bedre kan håndtere de stressorer som de ikke altid kan undgå men i stedet kan lære at omgås uden at blive væltet omkuld. I mindfulness ligger en invitation til balance, indre ro, overblik og en ekstraordinær selvindsigt.

De unges automatiserede tanker og handlinger er ofte, ganske ubevidst, kilde til utilfredshed og begrænsninger. Når de unge praktiserer mindfulness styrkes deres empati, tålmodighed, opmærksomhed, fleksibilitet og deres håndtering af stress og afmagt .

Programmet ”Hjernetræning med mindfulness” er et trænings program som er skræddersyet til unge og voksne med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF), og – eller ADHD. Unge med andre profiler kan også profiterre af programmet.

Øvelserne i programmet er yoga, kropsscanninger og meditationsøvelser. De 3 meditationsformer der anvendes er alle 3 målbare i hjernen, hvor de b.la. skaber ændringer i den præfrontale cortex som er med til at regulere koordineringen af tanker følelse og opmærksomhed.

Programmet indeholder også psykoedukation, så de unge får viden om de problemstillinger der kan være forbundet med diagnosen. Formålet med psykoedukationen er at selvforståelsen øges og det dermed kan blive lettere at forstå sammenhængen i forskellige situationer i den unges hverdag.

Undervisningen vil foregå hos jer i de faste og trygge rammer som kursisten kender.

Et forløb varer 9 uger af 1,5 -2 timer. Der vil forud for kursus forløbet være et informationsmøde for medarbejderne og et for kursisterne, hvor der vil være oplysninger om hvad kursisterne kan få ud af kurset og eksempler på hvad kurset indeholder.

Mindfulness kurset er bygget op med samme struktur til alle 9 sessioner. Kurset vil kunne tilbydes i gruppe af 8-12 personer, afhængigt af funktionsniveau.

Jeg kan også tilbyde et undervisningsforløb med moduler som indeholder undervisning i søvn og stress, hvor mindfulness også vil blive introduceret.

Ring og fortæl om jeres tanker behov og overvejelser i forhold til jeres målgruppe og lad os sammen finde frem til et kursus som passer til jeres målgruppe.

Ring og aftal nærmere.

>