Hvad er mindfulness

Mindfulness defineres som ”bevidst nærvær”.

Mindfulness er evnen til bevidst at rette opmærksomhed mod tilstande inde i en selv på en ikke-dømmende og accepterende måde. Disse tilstande kan være tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Når man kan fastholde opmærksomheden på sådanne tilstande her og nu, kan man anerkende disse tilstande uden at lade sig overvælde af dem. Man får dermed større frihed til at overveje og vælge andre handlemuligheder end dem der automatisk bliver brugt

Jeg er uddannet i at anvende Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi (MBKT) til børn og unge med særlige behov – herunder børn og unge med opmærksomhedsvanskeligheder/ADHD, særlig sensitivitet, forskellige former for angst, ASF eller andre udfordringer.

Jeg tilbyder mindfulness træning som er udviklet til mennesker med særlige behov. Programmet har en høj grad af struktur og genkendelighed, guidningen er kortere og mere enkel end øvrige mindfulness programmer.

 

 

 

>