Hvad er mindfulness

Mindfulness defineres som ”bevidst nærvær”.

Mindfulness er evnen til bevidst at rette opmærksomhed mod tilstande inde i en selv på en ikke-dømmende og accepterende måde. Disse tilstande kan være tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Når man kan fastholde opmærksomheden på sådanne tilstande her og nu, kan man anerkende disse tilstande uden at lade sig overvælde af dem. Man får dermed større frihed til at overveje og vælge andre handlemuligheder end dem der automatisk bliver brugt.

Mindfulness betyder at være til stede i nuet og acceptere det, som det er. Det er en metode til bevidst at tage ansvaret for kvaliteten af dit liv.

Der er en 2500 år gammel definition på mindfulness fra buddhistisk tradition og en bare 25 år gammel vestlig videnskabelig definition fra programmet Mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR). Mindfulness er her defineret som den bevidsthed, der opstår, når opmærksomheden holdes i nuet med en ikkedømmende indstilling.

Mindfulness er ikke en beskyttet titel, og begrebet bliver ofte brugt i flæng med mange forskellige betydninger. Men når Mindfulness skal bruges til at lindre og helbrede, er det vigtigt at understrege, at det er Mindfulness fra buddhistisk tradition, der er testet med vestlige, videnskabelige metoder i MBSR. Formålet er at reducere lidelse og opbygge et vedvarende sundt mentalt helbred.

Du kan læse mere om mindfulness, MBSR og forskningen på området på Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet,  hvor jeg er uddannet MBSR underviser, se ovenstående link.

 

 

 

 

 

 

>