Mindfulness minigruppe

Mindfulness i mini grupper m max 4 deltagere. Kurset er for unge fra 15 år.

Gennem mindfulness kurset som vi kalder ”hjernetræning med mindfulness”, bruger vi meditation til at træne den unges evne til at fokusere og til at forbedre deres evne til at klare /håndtere bekymringer, stress, lyde, negative tanker og følelser, samt forandringer.
De unge træner deres evne til at genkende stress i krop og sind, og lærer at inddrage øvelserne i deres hverdag så de bedre kan håndtere de stressorer som de ikke altid kan undgå men i stedet kan lære at omgås uden at blive væltet omkuld. I mindfulness ligger en invitation til balance, indre ro, overblik og en ekstraordinær selvindsigt.

De unges automatiserede tanker og handlinger er ofte, ganske ubevidst, kilde til utilfredshed og begrænsninger. Når de unge praktiserer mindfulness styrkes deres empati, tålmodighed, opmærksomhed, fleksibilitet og deres håndtering af stress og afmagt .

Programmet ”Hjernetræning med mindfulness” er et trænings program som er skræddersyet til unge og voksne med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF), og – eller ADHD. Unge med andre profiler kan også profiterre af programmet.

Øvelserne i programmet er yoga, kropsscanninger og meditationsøvelser. De 3 meditationsformer der anvendes er alle 3 målbare i hjernen, hvor de b.la. skaber ændringer i den præfrontale cortex som er med til at regulere koordineringen af tanker følelse og opmærksomhed.

Programmet indeholder også psykoedukation, så de unge får viden om de problemstillinger der kan være forbundet med diagnosen eller deres profil. Formålet med psykoedukationen er at selvforståelsen øges og det dermed kan blive lettere at forstå sammenhængen i forskellige situationer i den unges hverdag.

Et forløb varer 9 uger af 1,5 -2 timer.

Ring eller skriv hvis du spørgsmål.

 

>