Mindfulness til forældre

Kurset tilbydes til dig som har et ønske om at skabe nye strategier i hverdagen omkring samværet med barnet, og har et ønske om skabe øget trivsel og udvikling i familien.

Vi tilbyder stressreducerende mindfulness træning, til dig som er forælder til et eller flere børn med ASF (autisme spektrum forstyrrelse).I mindfulness for forældre, trænes du i at være forælder med fuld opmærksomhed. Træningen af din opmærksomhed, hjælper dig  til at kunne klare det stress, der kan være i din hverdag. Det kan have en stor positiv indflydelse på, hvordan du er forælder og din kontakt til dine børn. At træne mindfulness kan også hjælpe dig med at blive opmærksom på dine egne automatiske negative reaktioner. Når du er opmærksom på baggrunden for dine reaktioner, så bliver du mindre tilbøjelige til at reagere på den automatiske måde i forhold til dine børn, partner, søskende og familie i det hele taget.

At være forældre til et barn med autisme, kan være en kontinuerlig stressmæssig belastning. Forskning viser, at forældre til børn med autisme scorer signifikant højere i spørgeskemaer og ratingscales, der måler stress, end forældre til børn med andre diagnoser (Sharpley et al., 1997; Dabrowsa, 2010).

Din evne til at tackle de udfordringer, som følger med autismen, hænger blandt andet sammen med din evne til at kunne mentalisere dit barn korrekt, dvs. at kunne forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande. Mentale tilstande er blandt andet følelser, tanker, behov, mål og grunde. Vi mentaliserer alle, når vi interagerer med hinanden, men vi er sjældent opmærksomme på, at vi gør det. Evnen til at mentalisere nedsættes i de situationer, hvor du bliver stresset eller aktiveret inden for emotioner som fx angst, vrede, sorg, irritation, frustration og afmagt.

I mindfulness kurset arbejder vi med hvordan du kan støtte udvikling af din selvomsorg, at blive styrket i at møde dig selv på en mere åben og kærlig måde, fremfor selvkritisk og dømmende.

Vores mindfulness kursus har fokus på at reducere stress hos dig som forælder, og vi anbefaler at begge forælder deltager i et forløb, enten sammen men gerne hver for sig.

Kurset har en varighed af 9 uger a 1,5 time som vil være 1 fast dag om ugen på en fast ugedag evt, en søndag.

For at få det optimale ud af kurset, skal du indstille dig på at lave øvelserne hjemme hver dag ½- 1 time dagligt 6 dage om ugen.

Vi har mulighed for at tilbyde en gruppe af  8 -10 deltagere.

Næste kursus vil starte op når der er tilmeldinger nok til at danne en gruppe.

 Kurset vil kunne blive tilbudt både i Lyngby og i København.

 

Programmet ”Mindful Parenting”  er udviklet og undersøgt af professor i klinisk psykologi Susan Bögels ved Amsterdam Universitet og har været under udvikling siden 2005.

 

Ring eller skriv for at høre mere

Forældre til børn med særlige behov, f.eks. autisme, har også brug for mindfulness

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>